22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ostrzeżenie Inspektoratu Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał analizę ryzyka wystąpienia w 2013 roku przekroczenia poziomów dopuszczalnych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego. Z analizy tej wynika, że ryzyko takie dotyczy przekroczenia dobowego dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM 10, szczególnie na terenie Jarosławia, Jasła, Krosna, Mielca i Niska. 

Stężenie pyłu zawieszonego PM10 wzrasta w sezonie zimowym, czego przyczyną jest wzmożona emisja pyłów ze spalania paliw grzewczych z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na wzrost stężenia wpływa emisja ze środków transportu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne: brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza. Na negatywne oddziaływanie pyłu szczególnie narażone są dzieci, kobiety w ciąży, osoby mające problemy z układem oddechowym i układem krążenia, osoby o obniżonej odporności organizmu oraz osoby starsze. Zanieczyszczenia pyłowe przenikając do organizmu człowieka mogą powodować zapalenie górnych dróg oddechowych, choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. W celu ograniczenia zagrożenia przypominamy mieszkańcom o obowiązującym ustawowo zakazie spalania odpadów w piecach domowych. Osoby łamiące zakaz podlegają karze aresztu lub grzywny do 5 tys. zł. Przypominamy, że uprawnienia kontrolne w tym zakresie posiada Straż Miejska. 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 26-02-2013 13:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:40