26 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powstał Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Przemyśl Sp. z o.o

W czwartek 21 lutego br. w Warszawie Robert Choma Prezydent Przemyśla w imieniu Miasta podpisał umowę z Krajowym Funduszem Poręczeniowym „Samorządowa Polska” na mocy, której zawiązany został Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Przemyśl Sp. z o.o.. Celem jej działalności jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których zarejestrowaną siedzibą działalności jest Gmina Miejska Przemyśl. Taka forma wsparcia to przede wszystkim ułatwienia i pomoc w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, a także wspieranie innych przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości.
Zakres tej umowy określa obszary działalności Spółki, a do jej zadań należą między innymi:


• Możliwość udzielania kredytów;
• Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
• Działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Spółka prowadzi działalność wypełniając zadania instytucji użyteczności publicznej w oparciu o zasadę not for profit, co oznacza, iż środki wypracowane jako zysk będą przeznaczane wyłącznie na cele statutowe.
Program „Samorządowa Polska” koncentruje się na nadrzędnym założeniu, że rozwój przedsiębiorczości determinowany jest w dużej mierze polityką władz samorządowych, która realizując zadania publiczne stwarza warunki tego rozwoju. W styczniu br. przemyscy radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Przemyśl do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Przemyśl sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

JPGPowstał Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Przemyśl Sp. z o.o

JPGPowstał Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Przemyśl Sp. z o.o

JPGPowstał Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Przemyśl Sp. z o.o

JPGPowstał Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Przemyśl Sp. z o.o

Opublikował:  | Data publikacji: 25-02-2013 11:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:40