10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

MK.5 – NIEODPŁATNE PRZENOSZENIE WŁASNOŚCI GARAŻY WYBUDOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA GRUNCIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL DZIERŻAWCOM (NAJEMCOM) LUB ICH NASTĘPCOM PRAWNYM Z RÓWNOCZESNYM ODDANIEM NIERUCHOMOŚCI (LUB UDZIAŁU) W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Opublikował:  | Data publikacji: 22-02-2013 13:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-02-2014 14:24