11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XLIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 28 lutego 2013 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 24 stycznia 2013 r. i 7 lutego 2013 r. 

3. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl – proj nr 42/2013.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. – proj. nr: 49/2013, 50/2013, 51/2013.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2013 r. – proj. nr 41/2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu – proj. nr 44/2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2013 roku – proj. nr 46/2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wojciecha Kiełtyki ze składu Rady Społecznej Szpitala Miejskiego w Przemyślu – proj. nr 47/2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Społecznej Szpitala Miejskiego w Przemyślu – proj. nr 48/2013.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Medyka, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu ul. Bakończycka 1 – proj. nr 40/2013.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 45/2013.

13. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2013 r. oraz sprawozdania z działalności komisji za 2012 r.

14. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu podjętych na sesjach w okresie od 1.10.2012 r. - 31.12.2012 r.

15. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

16. Wystąpienia radnych.

17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

18. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-02-2013 15:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:42