2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Wandy - dz. nr 1888/6 obr. 207

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

 

że w dniu 27 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przy ul. Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 10:00 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1888/6 o powierzchni 0,0066 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00050792/3, położona przy ul. Wandy, przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1912 w obrębie 207 m. Przemyśla.

  • Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 9 000,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) w tym 23 % podatku VAT.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl