11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Wandy - dz. nr 1887/1 i 1888/2 obr. 207

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

że w dniu 27 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przy ul. Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 9:30 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1887/1 o powierzchni 0,0584 ha i działka nr 1888/2 o powierzchni 0,0341 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00050792/3, położonej przy ul. Wandy, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1886 w obrębie 207 m. Przemyśla.

  • Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 110 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100) w tym 23 % podatku VAT.
Opublikował:  | Data publikacji: 19-02-2013 15:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-03-2013 08:50