16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu dotyczącego nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

GL-I.6840.75.2012.AM8                                            

 

O G Ł O S Z E N I E

           

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 205 miasta Przemyśla, przy ul. Bpa J. Glazera 5, oznaczonej jako działka nr 758/2 o pow. 0,0611 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr PR1P/0001458/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w częściach niewydzielonych na rzecz właścicieli lokali nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 i 25 w budynku przy ul. Bpa J. Glazera 5.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu  29 marca 2013 r.

DOTwykaz nieruchomości

Opublikował:  | Data publikacji: 15-02-2013 13:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:22