9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy
ul. Ratuszowa 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 6 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21, nr 11 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6, nr 14 w budynku przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 10 oraz nr 31w budynku przy ul. Henryka Wieniawskiego 8, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1633 i nr 1635 – podwórze, nr 1231, nr 1128 oraz nr 1456 i nr 1458/3 – podwórze wszystkie w obrębie nr 205.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 29 marca 2013 r.

DOTwykaz nieruchomości (26,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-02-2013 13:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-07-2013 12:44