5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Czarnieckiego i Kamienny Most

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 389 o pow. 0,0536 ha, objęta KW nr PR1P/00053337/7, oraz nr 399 o pow. 0,0080 ha, objęta KW nr PR1P/00001601/0, obie w obr. 207 m. Przemyśla, położonej u zbiegu ul. Stefana Czarnieckiego i ul. Kamienny Most w Przemyślu,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 29 marca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 15-02-2013 13:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-04-2013 09:00