-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Przemyśl, dnia 12 lutego 2013 r.

GKK-V.6845.87.2013

 

I n f o r m a c j a

 

          

             Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony na okres 21 dni – od dnia 12 lutego 2013 r. do dnia 04 marca 2013 r. – wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy (działka nr 2113/4 w obrębie 202, położona przy ul. 3 Maja w Przemyślu).

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-02-2013 11:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-04-2013 09:00