6.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się trzecie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 8 listopada 2012 r. w Urzędzie Miejskim  w Przemyślu odbyło się trzecie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w całości poświęcone konsultacjom projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl