-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się trzecie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 8 listopada 2012 r. w Urzędzie Miejskim  w Przemyślu odbyło się trzecie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w całości poświęcone konsultacjom projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.

Opublikował:  | Data publikacji: 06-02-2013 13:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-02-2013 13:28