2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o uruchomieniu Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że została uruchomiona kolejna edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II.
Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte w ramach:
1) obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – realizuje samorząd wojewódzki,
2) obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
4) obszar D – likwidacja barier transportowych,
5) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
7) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w PFRON Oddział Podkarpacki w Rzeszowie ul. Rejtana 10 tel. (17) 28 39 300 lub w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a tel. (16) 678 48 86.

Ustala się termin na składanie do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a pokój nr 2 (parter):
a) wniosków dotyczących obszarów A, B, C, D, F, i G programu do dnia 15 kwietnia 2013 r.,
b) wniosków dotyczący obszaru E programu do dnia 30 października 2013 r.

Wysokość dofinansowania oraz intensywność pomocy w poszczególnych obszarach i powiatach określone zostały w uchwale Zarządu PFRON nr 167/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
Na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl znajdują się obowiązujące uchwały tj.:
• Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca „Program wyrównywania różnic między regionami II”;
• Uchwała Zarządu PFRON nr 88/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie Procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”;
• Uchwała Zarządu PFRON Nr 167/2012 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” w 2013 roku, wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami II w 2013 roku.  

 

Opublikował:  | Data publikacji: 06-02-2013 12:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-06-2013 15:48