9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2013 r.

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2013 r. 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2013 r. do godz. 15.00 – decyduje data wpływu do kancelarii. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu i jego Załącznikami Nr 1 i Nr 3.
 

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wzór oferty i sprawozdania oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

 

DOTWzór oferty (119,00KB)

DOTWzór sprawozdania (110,00KB)

PDFZarządzenie Nr 37/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2013 r. (5,38MB)

PDFInstrukcja wypełniania oferty i sprawozdania (164,32KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-02-2013 14:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-08-2013 15:10