10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja prasowa poświęcona gospodarce. Drugi inwestor w strefie ekonomicznej.

1 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa poświęcona sprawom gospodarczym. Obok Zastępców Prezydenta Miasta Grzegorza Haydera i Wojciecha Błachowicza wzięli w niej udział: Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Roman Ostafijczuk, Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Krzysztof Kłak i Prezes Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Piotr Słaby.

Obecność przedstawicieli RARR, PARR oraz Urzędu Marszałkowskiego związana była z odbywającym się w tym samym dniu spotkaniem poświęconym współpracy obydwóch agencji. Prezes Krzysztof Kłak przedstawił ofertę w zakresie Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, także z terenu Przemyśla. Szczegółowa informacja na ten temat zostanie zamieszczona w najbliższych dniach na naszej stronie internetowej. Dyrektor DSiPP przedstwił informację o działalności Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działaljącym przy Urzędzie Mraszałkowskim w Rzeszowie i działaniach promocyjnych dla samorządu i przedsiębiorców m.in. w ramach Programu Promocji Polski Wschodniej. W najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie spotkania dla lokalnych przedsiębiorców, na którym oferta zostanie przybliżona. 

Na konferencji poinformowano również o wyniku przetargu na zakup działki w Podstrefie Przemyśl TSSE i wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22 stycznia br. - wpłynęła jedna oferta, od przedsiębiorcy lokalnego. Postępowanie jest w toku, a ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas kolejnych posiedzeń zarządu TSSE (najprawdopodobnie do 15 lutego). Oferta dotyczy kompleksu przy ul. Ułańskiej. Na tym etapie postępowania ryzyko jej odrzucenia jest niewielkie. W toku są także rozmowy z przedsiębiorcą z Ukrainy zainteresowanym wejściem do Podstrefy Przemyśl.

Spotkanie z dziennikarzami było też okazją do zaprezentowania opracowanego niedawno Katalogu Ofert Inwestycyjnych Miasta Przemyśla ze szczególnym uwzględnieniem oferty Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN”. Katalog zawiera również inne oferty inwestycyjne dla terenów przemysłowych, usług komercyjnych, sportu i rekreacji oraz budownictwa mieszkaniowego. Opracowanie wykonano w polskiej i angielskiej wersji językowej w wersji wydrukowanej (segregator z mapą i płytą DVD) oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej www.invest.przemysl.pl

Jako uzupełnienie oferty inwestycyjnej zlecono również wykonanie filmu gospodarczego. Nagranie prezentuje potencjał gospodarczy miasta i regionu, tereny pod produkcję przemysłową, największe firmy produkcyjne, powstającą sieć dróg i autostrad, a także infrastrukturę kolejową z terminalami logistyczno-przeładunkowymi. Film, który zrealizowano z nagraniem lektorskim w języku polskim i angielskim, będzie prezentowany podczas spotkań z inwestorami, na targach inwestycyjnych oraz za pośrednictwem Polskiej Agencji Inwestycji i Informacji Zagranicznych oraz Centrum Obsługi Inwestora i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą i obejrzenia filmu na stronie www.invest.przemysl.pl

 

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 03-02-2013 21:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:43