19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Opalińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 148/1 o powierzchni 0,0881 ha i działka nr 189 o powierzchni 0,1310 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00059043/1 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Opalińskiego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 15 marca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 01-02-2013 09:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-03-2013 11:51