9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Krakusa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 212 miasta Przemyśla przy ul. Krakusa, oznaczonej jako działka nr 647/2 o pow. 0,0504 ha, objęta KW nr PR1P/00040663/7,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 15 marca 2013 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 01-02-2013 08:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-03-2013 11:51