15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 1 w budynku przy ul. Kopernika 26, nr 18 w budynku przy ul. Dworskiego 28,
nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 36, nr 3 w budynku przy ul. Dworskiego 31, nr 3 w budynku przy ul. Niewiadomskiego 4, nr 49 w budynku przy ul. Paderewskiego 20a, nr 1 w budynku przy ul. Piłsudskiego 17, nr 8 w budynku przy ul. Piłsudskiego 31, nr 1 w budynku przy ul. Smolki 5 usytuowanych odpowiednio na działkach nr 285 i nr 281 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 1599 i nr 1611 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 1014 i nr 1018 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 1056 w obr. 207, nr 1646 w obr. 207, nr 749 i nr 887 obie w obr. 202, nr 1168 w obr. 207 oraz nr 1240 w obr. 207, nr 1622 w obr. 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 12.03.2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 29-01-2013 11:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2013 14:31