15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w Przemyślu przeznaczonych do dzierżawy.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Przemyślu, stanowiących własność, współwłasność oraz będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do dzierżawy.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 28-01-2013 14:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2013 14:31