4.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położonego w budynku przy ul. Przecznica Wałowa 4A

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego przez Gminę Miejską Przemyśl lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Przecznicy Wałowej 4a w Przemyślu, położonym na działkach: nr 690 o pow. 0,0146 ha i nr 699 o pow. 0,0044 ha, obie w obr. 207 m. Przemyśla, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00000894/3.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu 8 marca 2013 r.
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl