6.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie operatów szacunkowych.

Informacja


W dniu 18 stycznia 2013 r. dokonano otwarcia ofert na wykonywanie w 2013 r. (do dnia 31 grudnia 2013 r.) operatów szacunkowych, dotyczących wyceny około 160 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej.
W oznaczonym terminie do Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęły dwie oferty.
Wybrano ofertę Biura Rzeczoznawcy Majątkowego Estimer Anna Bruździńska, które oferuje wykonanie wyceny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego za cenę 269,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt dziewięć 00/00) brutto i potwierdza termin realizacji zlecenia zawartego w zaproszeniu.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl