16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie operatów szacunkowych.

Informacja


W dniu 18 stycznia 2013 r. dokonano otwarcia ofert na wykonywanie w 2013 r. (do dnia 31 grudnia 2013 r.) operatów szacunkowych, dotyczących wyceny około 160 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej.
W oznaczonym terminie do Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęły dwie oferty.
Wybrano ofertę Biura Rzeczoznawcy Majątkowego Estimer Anna Bruździńska, które oferuje wykonanie wyceny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego za cenę 269,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt dziewięć 00/00) brutto i potwierdza termin realizacji zlecenia zawartego w zaproszeniu.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 25-01-2013 12:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-02-2013 10:11