2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1965/2 w obr. 202.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,


że w dniu 06 lutego 2013 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  Rynek 1, sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej  w obrębie 202 m. Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 1965/2 o powierzchni 0,0222 ha, objęta KW Nr PR1P/00010936/3, na poprawienie warunków zagospodarowani nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1980 w obrębie 202.
Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 17 000,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl