19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1965/2 w obr. 202.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,


że w dniu 06 lutego 2013 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  Rynek 1, sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej  w obrębie 202 m. Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 1965/2 o powierzchni 0,0222 ha, objęta KW Nr PR1P/00010936/3, na poprawienie warunków zagospodarowani nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1980 w obrębie 202.
Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 17 000,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

 

Opublikował:  | Data publikacji: 23-01-2013 10:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-02-2013 10:32