12.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozstrzygnięcie kunkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację w 2013 roku znajduje sie w załączniku. 

DOTNULL