13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XLI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 24 stycznia 2013 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 20 grudnia 2012 r. i 10 stycznia 2013 r.
3. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla Szpitala Miejskiego w Przemyślu – proj. nr 27/2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Miejskiego w Przemyślu – proj. nr 6/2013.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 16/2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – proj. nr 5/2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. – proj. nr: 13/2013, 14/2013, 15/2013, 28/2013, 29/2013, 32/2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Przemyśl do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Przemyśl sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie – proj. nr 35/2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 26/2013.
11. Podjęcie uchwał:
a) o zamiarze stopniowej likwidacji Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu – proj. nr 8/2013,
b) o zamiarze likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych Zaocznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu – proj. nr 9/2013,
c) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 16 w Przemyślu poprzez likwidację oddziału żłobkowego – proj. nr 10/2013,
d) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 13 w Przemyślu poprzez likwidację oddziału żłobkowego – proj. nr 11/2013,
e) w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu poprzez likwidację internatu – proj. nr 12/2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany nazwy ulicy – proj. nr 4/2013,
b) nadania nazwy ulicy – proj. nr 30/2013, 31/2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 17/2013, 18/2013, 19/2013, 20/2013, 21/2013, 22/2013, 23/2013,
b) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl i ustanowienia służebności gruntowej – proj. nr 24/2013,
c) zmiany uchwały Nr 64/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie darowizny nieruchomości – proj. nr 25/2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – proj. nr 33/2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działanie Prezydenta Miasta Przemyśla za bezzasadną – proj. nr 34/2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2013 r. – proj. Nr 7/2013.
17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za III i IV kwartał 2012 r.
18. Wystąpienia radnych.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
20. Zakończenie obrad.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 18-01-2013 15:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:42