20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Galicyjskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Ponad Granicami" w Przemyślu

OBWIESZCZENIE

Likwidator Galicyjskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Ponad Granicami” w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 15126/12/518 z dnia 14 listopada 2012 r.,

postanowił

1. Rozwiązać Galicyjskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Granicami” w Przemyślu.
2. Wyznaczyć na likwidatora pana Macieja Pietrzaka.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Sikorskiego 11B/12, 37-700 Przemyśl.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.


LIKWIDATOR
Maciej Pietrzak

 

Opublikował:  | Data publikacji: 15-01-2013 09:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-01-2013 09:30