12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oferta Przemyskiej Fundacji Rozwoju Tańca z siedzibą w Przemyślu złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Przemyskiej Fundacji Rozwoju Tańca z siedzibą w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej 54A/32 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 31.12.2012 roku Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca z siedzibą w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej 54A/32 złożyła wniosek o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Taneczne ferie w Przemyślu”, które będą realizowane dla dzieci i młodzieży w okresie od 20.01.2013 r. do 24.03.2013 r. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ww. ustawy jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Oferta złożona przez Przemyską Fundację Rozwoju Tańca z siedzibą w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej 54A/32 spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 ww. ustawy informuje, że w okresie od 08 stycznia 2013 r. do 15 stycznia 2013 roku do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu i rozpatrzeniu ewentualnie zgłoszonych uwag organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Przemyską Fundacją Rozwoju Tańca z siedzibą w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej 54A/32.

Oferta w załączeniu.
 

DOTOferta Przemyskiej Fundacji Rozwoju Tańca

Opublikował:  | Data publikacji: 08-01-2013 12:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-08-2013 15:10