2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XL sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XL sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dnie 10 stycznia 2013 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – proj. nr 315/2012.

3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – proj. nr 2/2013.

4. Podjęcie uchwały w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla – proj. nr 324/2012.

5. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 07-01-2013 08:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:42