2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców dotyczącej nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

Przedstawiamy Państwu wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców a dotyczącej nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. W załączeniu znajdziecie Państwo raport prezentujący te wyniki.

Zmiana sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi powoduje konieczność wprowadzenia nowych zasad, które najpóźniej od 1 lipca 2013r. obowiązywać będą wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Przemyśla. Gminy staną się właścicielami odpadów komunalnych, zobowiązanymi do właściwego ich zagospodarowania. W drodze przetargu, wyłoniony zostanie przedsiębiorca, który na podstawie zawartej z nimi umowy, odbierał będzie od mieszkańców zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne. W zamian, właściciele nieruchomości  zobowiązani będą  ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami.

Mając powyższe na uwadze, Prezydent Miasta Przemyśla, skierował do mieszkańców anonimową ankietę umożliwiając m.in. ta drogą, w okresie 6.06.2012r. – 6.12.2012r., wyrażenie swojego zdania, przedstawienie opinii lub preferencji dotyczących nowych, możliwych do zastosowania rozwiązań.  Odpowiedzi na zadane pytania, udzielano poprzez postawienie znaku X  w odpowiedniej kratce lub wpisanie swojego stanowiska w danej kwestii. Celem ankiety było także zbadanie stopnia znajomości nowych regulacji prawnych dotyczących zarządzania odpadami komunalnymi.

DOTWyniki ankiety dotyczącej nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi (782,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 02-01-2013 08:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-07-2013 12:37