12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejny etap prac przy murach miejskich zakończony.

W połowie listopada bieżącego roku, zakończono prace remontowo – konstrukcyjne kolejnego odcinka zabytkowych murów obronnych miasta, przy ul. Basztowej.

Obiekt datowany na podstawie wykonanego rozpoznania architektonicznego na 2 poł  XVI w. należy do najlepiej zachowanego i najcenniejszego pod względem historycznym odcinka nowożytnej fortyfikacji  Przemyśla, określanego „frontem południowo – wschodnim”. Na szczególną uwagę zasługuje niezabudowany, 36 - metrowy fragment od strony ul. Basztowej 18 i 18 a. Zasadniczy mur wykonany był z kamienia i cegły, obłożonej warstwą licową. Wyobrażenie o obiekcie dają duże fragmenty wykonane w wątku gotyckim, z cegły palcowej na zaprawie wapienno – piaskowej, warstwy wyrównawcze tzw. rolki z pionowo ustawionych główek oraz otwory strzelnicowe ustawione pod różnymi kątami. W wieku XIX, ta część murów, która nie uległa rozbiórce, została poddana doraźnym naprawom, które polegały na wykonaniu nowej warstwy licowej, wykonanej z cegły maszynowej. 

Wykonane prace o charakterze technicznym polegały m.in. na usunięciu osypanego gruzu i ziemi, rozebraniu zmurszałej cegły, wprowadzeniu mikropali, wykonaniu iniekcji krystalicznej, osadzeniu kotew, wykonaniu zbrojenia, wylaniu ławy fundamentowej, zabezpieczeniu korony muru oraz dezynfekcji całej jego powierzchni. Celem tych działań było wzmocnienie fundamentów oraz  konstrukcji murów przed przystąpieniem do dalszych prac w zakresie estetyczno – rekonstrukcyjnym.

Zadanie w kwocie 374.808,85 złotych zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Miejskiej (192.716,78 zł) przy finansowym wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (152.092,07 zł) oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (30.000,00 zł). Wykonawcą prac była Firma Konserwatorska Piotr Białko, Zabytki Malarstwa Rzeźby Architektury z Krakowa, inspektorem nadzoru był mgr inż. Wojciech Jaśkowski.  

JPGPo prawej ul. Basztowa 14 - stan po pracach

JPGUl. Basztowa 14 - 16 - stan przed pracami

JPGUl. Basztowa 18a - stan po pracach

JPGUl. Basztowa 18 - 18a - stan przed pracami

JPGStan przed pracami

JPGUl. Basztowa 18a - stan przed pracami

JPGOderwane lico muru - stan przed pracami

JPGWidoczne otwory strzelnicze - stan po pracach

JPGTablica informacyjna

JPGStan po pracach

JPGWidoczne otwory strzelnicze - stan przed pracami

JPGOderwane lico muru - stan przed pracami

JPGUl. Basztowa 18a - stan przed pracami

JPGGórna część muru (ul. Basztowa 14 - 16) - stan przed pracami

JPGDolna część muru - stan przed pracami

JPGGórna część muru (ul. Basztowa 14 - 16) - stan po pracach

JPGPo prawej - ul. Basztowa 14 - stan po pracach

JPGUl. Basztowa 18 - 18a - stan po pracach

JPGUl. Basztowa 18 - 18a - stan przed pracami

JPGUl. Basztowa 18a - stan po pracach

JPGWyrwa w murze - stan przed pracami

JPGUl. Basztowa 18 - 18a - stan po pracach

JPGUl. Basztowa 18a - stan po pracach

JPGPo prawej ul. Basztowa 14 - stan przed pracami

JPGUl. Basztowa 18, po prawej nr 16 - stan przed pracami

Opublikował:  | Data publikacji: 28-12-2012 10:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:21