19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NEW-TECH Program rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów branż nowych technologii

Szanowni Państwo,

Z dniem 6 grudnia 2012 r. rozpoczęto rekrutację do Projektu pt.  „NEW-TECH Program rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów branż nowych technologii” realizowanym pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”. Projekt skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego  i instruktorów praktycznej nauki zawodu z publicznych  szkół zawodowych, techników i techników uzupełniających przygotowujących do zawodów 4 branż objętych projektem Telekomunikacyjnej, Informatycznej, Elektronicznej i Elektroenergetycznej. Jednocześnie przewidywane jest wsparcie dla szkół w postaci bezpłatnego dostępu  do materiałów e-learning w zakresie najnowszych osiągnięć technicznych, technologicznych ww. branżach jak również materiałów opracowanych w trakcie realizacji projektu. Ponadto dyrektorzy szkół współpracujących w ramach projektu będą mogli wziąć udział w 2-dniowym spotkaniu panelowym z udziałem firm nowych technologii, które m.in. posłuży nawiązaniu współpracy szkół i przedsiębiorstw w zakresie organizacji praktyk, wizyt studyjnych dla nauczycieli i uczniów.

Program wsparcia dla każdego nauczyciela jest bezpłatny i obejmuje następujące elementy:

1. 3 dniowe praktyczne warsztaty doskonalące (18 godz. dydaktycznych)  do wyboru  przez uczestników spośród tematów dotyczących:

1.Komputerowego  wspomagania projektowania instalacji elektrycznych i układów elektronicznych

2. Zastosowań rozwiązań i systemów  informatycznych w energetyce

3. Sieci telekomunikacyjnych

4. Zarządzania i Administrowania Windows Server

2. Praktyki w firmach branż objętych projektem stosujących nowoczesne oprzyrządowanie, sprzęt, technologie lub rozwiązania organizacyjne (organizowane w dwóch częściach po 5 dni roboczych)

3. Wyjazd studyjny do zagranicznych firm stosujących nowoczesne rozwiązania techniczne lub technologiczne (5 dniowy wyjazd m.in. do takich krajów jak Dania, Francja, Niemcy, Włochy)

4. Dostęp  do materiałów e-learning w zakresie najnowszych osiągnięć technicznych, technologicznych ww. branżach

Więcej szczegółów na temat projektu oraz aktualnie prowadzonej rekrutacji znajdą Państwo na stronie http://www.newtech.eduportal.pl/.

Kontakt telefoniczny (58) 550 95 32  lub (58) 550 95 45 
e-mail: biuro.newtech@combidata.pl

PDFNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 27-12-2012 08:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-12-2012 08:59