5.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Budżet na 2013 rok uchwalony.

Najważniejszym punktem programu ostatniej sesji (20 grudnia) Rady Miejskiej w Przemyślu była dyskusja nad projektem budżetu Miasta na 2013 roku. Przedstawiony przez Prezydenta projekt budżetu wraz z autopoprawką został przyjęty przez radnych. Wysokość planowanych w budżecie dochodów to 330.187.405 zł. Identyczna kwota znajduje się po stronie planowanych w 2013 roku wydatków. Wydatki majątkowe to 55.503.956 zł. Wśród największych zadań inwestycyjnych znajdują się m.in.: budowa drogi obwodowej miasta łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885, termodernizacja budynków szkolnych, rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej, podziemna trasa turystyczna, zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej do Bramy na Zniesieniu.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl