13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Budżet na 2013 rok uchwalony.

Najważniejszym punktem programu ostatniej sesji (20 grudnia) Rady Miejskiej w Przemyślu była dyskusja nad projektem budżetu Miasta na 2013 roku. Przedstawiony przez Prezydenta projekt budżetu wraz z autopoprawką został przyjęty przez radnych. Wysokość planowanych w budżecie dochodów to 330.187.405 zł. Identyczna kwota znajduje się po stronie planowanych w 2013 roku wydatków. Wydatki majątkowe to 55.503.956 zł. Wśród największych zadań inwestycyjnych znajdują się m.in.: budowa drogi obwodowej miasta łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885, termodernizacja budynków szkolnych, rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej, podziemna trasa turystyczna, zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej do Bramy na Zniesieniu.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-12-2012 13:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:21