2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1888/6 w obr. 207.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

że w dniu 16 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przy ul. Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 12:00 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1888/6 o powierzchni 0,0066 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00050792/3, położona przy ul. Wandy, przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1912 w obrębie 207 m. Przemyśla.
Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 9 000,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) w tym 23 % podatku VAT.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl