9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1888/6 w obr. 207.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

że w dniu 16 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przy ul. Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 12:00 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1888/6 o powierzchni 0,0066 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00050792/3, położona przy ul. Wandy, przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1912 w obrębie 207 m. Przemyśla.
Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 9 000,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) w tym 23 % podatku VAT.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-12-2012 12:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2013 13:20