22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Samorząd przejmuje 114 Szpital Wojskowy

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu (20 grudnia br.) oficjalnie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej „o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”. Jest to równoznaczne z ostateczną decyzją o przejęciu przez samorząd Miasta 114 Szpitala Wojskowego.

Podpisania porozumienia dokonali Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz płk lek. Piotr Dzięgielewski – Szef Inspektoratu  Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP, w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej, a jednocześnie Przewodniczącego Społecznej Rady Szpitala Jana Bartmińskiego, Posłów na Sejm RP Marka Rząsy i Piotra Tomańskiego oraz zgromadzonych na Sali Narad radnych Rady Miejskiej. Po tym oficjalnym akcie Prezydent Choma a także płk Dzięgielewski spotkali się także z Dyrekcją i pracownikami Szpitala, przekazując informację o zawarciu porozumienia.

Przejęcie przez samorząd Miasta Przemyśla 114 Szpitala Wojskowego nastąpi na zasadzie połączenia tej placówki z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu przy ul. Kapitulnej 4. Nowy podmiot będzie nosił nazwę: Szpital Miejski w Przemyślu. Zgodnie z prawem po upływie 3 miesięcy od daty podpisania porozumienia złożony zostanie wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie nowej jednostki – planowane rozpoczęcie  funkcjonowania Szpitala Miejskiego pod nową nazwą i w nowej formie organizacyjnej nastąpi 2 kwietnia 2013 roku.

 

Tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk
 

JPGSpotkanie z załogą 114 Szpitala Wojskowego (1,60MB)

JPGSpotkanie z załogą 114 Szpitala Wojskowego (1,55MB)

JPGPodpisanie porozumienia (1,59MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 20-12-2012 14:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-02-2013 15:08