4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

miejscowy plan zagospodarowania przestrznenego "Zasanie I"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrznenego "Zasanie I" 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 201/2012 z dnia 27 września 2012 r. opublikowany

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 2244 z dnia 8 listopada 2012r.

JPGrysunek

PDFuchwała