13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 5 w budynku przy ul. Stefana Okrzei 17, nr 24 w budynku przy ul. Ignacego Paderewskiego 20A oraz nr 6 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 25, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1017 w obrębie 205, nr 749 i nr 887 obie w obrębie nr 202 oraz nr 717 i nr 716 (podwórze) obie w obrębie nr 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 29 stycznia 2013 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 17-12-2012 09:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2013 14:31