7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 6 w budynku przy ul. Czarnieckiego 17a, nr 4 w budynku przy ul. Dworskiego 15 oraz nr 18 w budynku przy ul. Osińskich 7 usytuowanych odpowiednio na działkach nr 366 obr. 207 nr 840 obr. 207 oraz nr 943 obr. 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 25.01.2013 r.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 14-12-2012 10:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2013 14:31