14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA PRZY UL. KOPERNIKA 9

1. Nieruchomość: zabudowana, położona przy ul. Kopernika 9

2. Powierzchnia: działki nr 337/2 o pow. 0,3112 ha i nr 323/2 o pow. 0,0027 ha w obr. 207
Budynek użytkowy, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, o pow. uż. 529,61 m2 (dotychczas Przedszkole Nr 13) Rejestr zabytków A-849

3. Forma udostępnienia: zbycie w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Przeznaczenie, sugerowany typ inwestycji: Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I” uchwalonego Uchwałą Nr 120/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2010 r.  nieruchomość położona jest w całości w obszarze oznaczonym symbolem „U/ZP” - teren przeznaczony pod zabudowę usługowo-handlową z zielenią urządzoną.

5. Stan prawny: uregulowany, działki są własnością Gminy Miejskiej Przemyśl

6. Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 20 tel. 16 675-21-27 lub 675-12-10, email: mk@um.przemysl.pl

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij tutaj

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (235,28KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (130,06KB)

JPGOgród (163,49KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (201,64KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (263,11KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (98,87KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (154,25KB)

JPGStrych (126,77KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (87,55KB)

JPGOgród (92,80KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (81,40KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (71,51KB)

JPGOgród (229,03KB)

JPGOgród (250,45KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (179,11KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (78,18KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (43,12KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (96,05KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (48,45KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (144,96KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (69,09KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (100,36KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 13-12-2012 09:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-07-2013 12:32