13.7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku

Rodzaj zadania: „Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej”.

W ramach konkursu można składać oferty na realizację zadań w okresie od 1 marca do 30 grudnia 2013 roku. Termin składania ofert mija 31 grudnia 2012 roku - decyduje data wpłynięcia oferty do tut. Urzędu.

Szczegółowe informacje: TUTAJ

przygotowała M. Kroczek