1.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 5 grudnia 2012 r. w  Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie Pana Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Przemyśla.  

W spotkaniu udział wzięli: naczelnik Wydziału Kultury, naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Uczestnicy zapoznali się m.in. z przyjętym w dniu 29 listopada 2012 r. Programem Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Ponadto zaproszeni goście przedstawili informacje dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy UE, działalności nowo utworzonego Centrum Informacji i Wspomagania w Przemyślu oraz funkcjonowania Miejskiej Rady Organizacji. 

Ważnym punktem spotkania były wybory do Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych, które przeprowadzili Pan Grzegorz Nowakowski oraz Pani Renata Stefaniak. W ich wyniku przedstawicielami przemyskich organizacji w Podkarpackiej Radzie zostali: Pani Magdalena Betleja – Towarzystwo Muzyczne oraz Pan Ludomir Lewkowicz – Stowarzyszenie „Wolne Miasto Przemyśl”.

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi w dniu 5 grudnia 2012 r.

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi w dniu 5 grudnia 2012 r.

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi w dniu 5 grudnia 2012 r.

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi w dniu 5 grudnia 2012 r.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl