2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

W załączeniu ogłoszenie otwartego konkursu ofert, wzór oferty, wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2012 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1.
 

 

 

DOTWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

DOTWzór oferty

PDFTreść ogłoszenia

PDFInstrukcja wypełniania oferty

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl