5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

W załączeniu ogłoszenie otwartego konkursu ofert, wzór oferty, wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2012 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1.
 

 

 

DOTWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (117,50KB)

DOTWzór oferty (120,50KB)

PDFTreść ogłoszenia (5,34MB)

PDFInstrukcja wypełniania oferty (139,70KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 10-12-2012 14:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 21-02-2013 15:39