7.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2013

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2013. 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wzór oferty oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2012 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1.

 

DOTWzór oferty

PDFInstrukcja wypełniania oferty

PDFZarządzenie Nr 501/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pomocy społecznej w roku 2013

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl