-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2013

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2013. 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wzór oferty oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2012 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1.

 

DOTWzór oferty (120,50KB)

PDFInstrukcja wypełniania oferty (139,70KB)

PDFZarządzenie Nr 501/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pomocy społecznej w roku 2013 (3,77MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 10-12-2012 14:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 21-02-2013 15:39