11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja w SP 5 - Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

Włączając się do konkursu organizowanego przez Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, Tarnowski Ośrodek Onkologiczny, Ośrodek Programów Profilaktycznych, Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Pani dyrektor Małgorzata Ziober zorganizowała 4 grudnia 2012r. Konferencję Szkoła Promująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Celem Konferencji była promocja i popularyzowanie w środowisku szkolnym i lokalnym zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Zostały przygotowane zaproszenia dla rodziców, które wychowawcy klas rozdali podczas wywiadówek. Zaproszono Panią prezes Jadwigę Dudę  - wraz z członkiniami - Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem EUROPA DONNA z Przemyśla, która wygłosiła prelekcję dotyczącą zagrożeń wynikających z braku profilaktyki i częstotliwości występowania nowotworu piersi u kobiet i mężczyzn. Prelekcja poparta była slajdami. Rodzicom i pozostałym gościom rozdano ulotki ze wskazówkami samobadania, numerami instytucji i szpitali przeprowadzającymi mammografię. W dalszej kolejności wystąpiła Pani Krystyna Krakowska – Zając, rejonowy koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie, która zaprezentowała slajdy - poparte prelekcją -  na temat czerniaka i współczesnej populacji zagrożonej tym nowotworem. Przedstawiła wyniki badań naukowych, które dowodzą, że z każdym rokiem zwiększa się zachorowalność na ten typ nowotworu. Mówiła też o założeniach Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Każdy z uczestników spotkania otrzymał od rejonowego koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie zeszyty – komiksy Kodeksu Zdrowego Żywienia. Krótkie przemówienie wygłosiła też Pani Ewa Sawicka  - kolejny gość - radna Rady Miasta Przemyśl. Następnie szkolny koordynator przedstawił w formie prezentacji multimedialnej działania, jakie szkoła podejmuje w ramach promocji zdrowia. Po zakończonych prezentacjach i prelekcjach rozpoczęto dyskusję, w czasie której dokonano podsumowań, wyciągnięto wnioski i już zaplanowano kolejne spotkanie na przełomie maja i czerwca 2013 r.

JPGNULL (100,83KB)

JPGNULL (92,28KB)

JPGNULL (85,90KB)

JPGNULL (69,04KB)

JPGNULL (76,95KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 10-12-2012 10:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-12-2012 10:24