15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ważne informacje dla stowarzyszeń, klubu sportowych oraz UKS-ów

Ważne informacje:

1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać do 31 grudnia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Rynek 1. Uprawnionym do składania wniosków jest klub sportowy. Stypendium sportowe otrzymuje zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu w której działa polski związek sportowy oraz trener prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Wniosek do pobrania: TUTAJ

2. Został ogłoszony konkurs Przez Prezydenta Miasta Przemyśla na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Zadania:
a) Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży
b) Dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Przemyśla.
c) Dofinansowanie zadań publicznych z zakresu rozwoju turystyki na terenie miasta Przemyśla.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, Kancelaria Ogólna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Szczegółowe informacje pod linkiem: TUTAJ

3. W związku z zakończeniem roku budżetowego należy składać sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego, dotyczy to następujących zadań:

a) SPORT KWALIFIKOWANY - Podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji  i utrzymaniu klubowej bazy sportowej.

b) ZAJĘCIA - Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży.

c) IMPREZY - Dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych.

Nadmieniam, że jednym z kryteriów przy ocenie ofert brana jest pod uwagę pozytywna ocena dotychczasowych działań podejmowanych wspólnie z Samorządem Gminy Miejskiej Przemyśl, w tym rzetelność i terminowość rozliczeń z otrzymanych środków finansowych.

 

Przygotowała M. Kroczek

Opublikował:  | Data publikacji: 07-12-2012 13:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-12-2012 13:32