9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pomoc osobom bezdomnym w zimie

W dniu 7 listopada 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Przemyśla w okresie zimy 2012/2013.
W spotkaniu wzięli udział: Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dyrektor Rejonowego Zakładu Energetycznego PGE, Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Komendant Straży Miejskiej, Komendant Regionalnej Straży Ochrony Kolei, Ks. Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Kierownik Biura Rejonowego Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wśród wielu spraw poruszanych w trakcie spotkania, dużo uwagi poświęcono koordynacji działań służb miejskich ukierunkowanych na pomoc osobom bezdomnym. W tym celu został m.in. uaktualniony plakat informujący o pomocy osobom bezdomnym oraz folder o placówkach udzielających pomocy w zakresie zwalczania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego osób i rodzin.
 
W załączeniu plakat oraz folder.


 

PDFFolder (232,90KB)

PDFPlakat (188,90KB)

JPGNULL (347,64KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 07-12-2012 13:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-06-2013 15:48